Cell Cultuur

Primaire cellen
Cellijn
Celcultuurmedia
Reagentia
Moleculaire biologie
Groeifactoren

Gentaur Cell Team

cell medium
cell medium

Cellijn

Een cellijn verwijst naar een populatie cellen die is vermeerderd nadat de primaire celkweek voor de eerste keer met succes is gepasseerd. Het verwijst ook naar gekweekte cellen die gedurende een lange periode kunnen worden gepasseerd. (Dit leidde tot de daaropvolgende FiniteCellLine en InfiniteCellLine).

Daarom verwijst een cellijn ternauwernood naar een cel die continu kan worden gepasseerd (gebruikt in zowel gesproken als geschreven talen in een specifieke omgeving). Verwijst naar cellen die kunnen worden gepasseerd.

‘passages’

iCell-gentaur porcine neusholte epitheelcellen
iCell-gentaur porcine neusholte

(meer…)