syphills mixed titer panel

Syfilis Mixed Titer Performance Panel

Assays uitgevoerd met behulp van commerciële kits zoals aangegeven. De resultaten werden aangeleverd door de leverancier van het paneel. RPR, snelle plasmaherwinning; ATA, anti- Treponema-  antilichaam; S/Co, signaal tot afsnijverhouding; EIA, enzym-immunoassay; TPPA,  Treponema pallidum  deeltjesagglutinatietest; TPHA,  Treponema pallidum  hemagglutinatietest; Negatief, negatief; R, reactief; NR, niet-reactief. RPR-resultaten zijn eindpuntverdunningen. S/Co-verhoudingen ≥ 1,0 worden als reactief beschouwd.

b  Waarden geven S/Co-verhoudingen aan die in dit onderzoek zijn verkregen, met behulp van de interne TRF-immunoassays met incubatietijden van 10 minuten en 1 uur. Monsters met S/Co-waarden <1,0 worden aangeduid als negatief (−) en die met waarden ≥1,0 ​​worden aangeduid als positief (+).

 

Abstract

Een nieuw ontwikkelde immunochromatografietest, DainaScreen TPAb (Dainabot, Tokyo), om antilichamen te detecteren die specifiek zijn voor Treponema pallidum, werd geëvalueerd. Toen we serum- en plasmamonsters van Syphilis Mixed Titer Performance Panel PSS201 (Boston Biomedica, Inc., Bridgewater, MA, VS) testten, waren alle testresultaten verkregen door DainaScreen TPAb vergelijkbaar met die bepaald door de fluorescente treponemale antilichaamabsorptietest (FTA- BUIKSPIEREN).

Zowel de binnen-run als de dagelijkse variatietests waren zeer nauwkeurig en er werd geen afwijkende interpretatie verkregen door de verschillende medische technici die werden uitgevoerd. Ook de testen van volbloed en plasma voor individuele monsters gaven dezelfde interpretaties. De minimaal detecteerbare antilichaamtiter was gelijk aan die van Mediace TPLA (Sekisui Chemicals, Osaka) bepaald door Behring Nephelometer Analyzer (Dade Behring, Marburg, Duitsland). Alle testresultaten van DainaScreen TPAb voor klinische serummonsters waren vergelijkbaar met die van Mediace TPLA. Met deze resultaten kunnen we concluderen dat DainaScreen TPAb een snel, praktisch en gemakkelijk uit te voeren alternatief is voor het detecteren van antilichamen die specifiek zijn voor Treponema pallidum, in het bijzonder als een point-of-care-test.

Methoden:

Met behulp van gegevens van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid over vrouwen die tussen 1 januari 2010 en 31 december 2018 gediagnosticeerd waren met maternale syfilis, hebben we een logistisch regressiemodel met willekeurige effecten uitgevoerd met een clustercorrectie op staatsniveau om voorspellende factoren van penicillinebehandeling te evalueren.

Resultaten

Van 2010 tot 2018 zagen we een jaarlijkse toename van het aantal zwangere vrouwen met syfilis. Er was een significante variatie per staat: 52.451 gevallen werden gemeld in São Paulo, gevolgd door 26.838 in Rio de Janeiro. Van de 215.937 gevallen van maternale syfilis kreeg 91,3% penicilline. In het random-effects-model was een niet-treponemale titer ≥1:16 geassocieerd met een 1,44 hogere kans om penicilline te krijgen (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 1.391.48), en prenatale zorg was geassocieerd met een 2·12 verhoogde kans om penicilline te krijgen (95% BI: 2.022·21). Hoewel er een verband bestaat tussen het ontbreken van prenatale zorg en een ontoereikende behandeling van syfilis, was 83,2% van de vrouwen in dit cohort die geen penicilline kregen, betrokken bij prenatale zorg.

syphilis-mixed-titer-performance-panel
syphilis-mixed-titer-performance-panel

conclusies

Aanbieders kunnen ten onrechte lage niet-treponemale titers uitsluiten en daardoor geen penicillinebehandeling gebruiken bij maternale syfilis. Hoewel de oorzaak van de epidemie van maternale syfilis in Brazilië multifactorieel is, zijn we van mening dat onze bevindingen kunnen worden gebruikt om gerichte interventies in heel Brazilië te ontwikkelen en om wereldwijde gezondheidsinitiatieven vorm te geven.

Beschrijving

  • Gekarakteriseerde monsters en uitgebreide gegevens worden verstrekt voor vergelijkende analyse.
  • Er zijn geen conserveermiddelen toegevoegd
  • 1 injectieflacon per lid, 17 leden, 0,5 ml per injectieflacon

 

[Linking template=”default” type=”products” search=”Syphilis Mixed Titer Performance” header=”3″ limit=”25″ start=”1″ showCatalogNumber=”true” showSize=”true” showSupplier=”true” showPrice=”true” showDescription=”true” showAdditionalInformation=”true” showImage=”true” showSchemaMarkup=”true” imageWidth=”” imageHeight=””]