Snelle / eenvoudige test voor SARS-COV2

Deze kits zijn sind 17 maart 2020 niet meer verkrijgbaar in Belgie door Koninklijk besluit.

Wat is een sneltest?

De snelle of eenvoudige test is een eenvoudig te gebruiken test waarmee binnen enkele minuten snelle resultaten kunnen worden behaald. Het grote voordeel van de sneltests is dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn en dat er geen speciale apparatuur en training voor nodig is. Een type sneltest is bijvoorbeeld een zwangerschapstest of de test voor het meten van glucosespiegels uitgevoerd door miljoenen mensen met diabetes.
Snelle diagnostische tests (RDT’s) kunnen de etiologische diagnose van ziekten in een aantal gevallen versnellen (bijv. Sepsis, luchtweginfecties en meningitis). Interpretatie van nu beschikbare RDT’s is niet per se eenvoudig en daarom kunnen ze traditionele tests nog niet vervangen. Institutionele prioriteiten, integratie met laboratoriumcompetenties en kosten zijn kwesties waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van RDT’s om lokaal uit te voeren. RDT’s kunnen het voorschrijven van antimicrobiële middelen op minimaal niveau verbeteren wanneer de antimicrobiële stewardshipgroep erbij betrokken is; niettemin moet dit worden bijgehouden. Toegankelijke biomarkers voor ziektedetectie, voornamelijk C-reactief proteïne (CRP) en procalcitonine (PCT), zijn nuttig, wanneer ze op de juiste manier worden geïmplementeerd, om de blootstelling aan antibiotica in zowel de poliklinische als de klinische omgeving te verminderen, met name voor ernstige luchtweginfecties.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het uitvoeren van eenvoudige tests?

• Tests op basis van agglutinatie-, immunopunt-, immunochromatografische en / of immunofiltratietechnieken met hoogwaardige, gebruiksvriendelijke tests voor gebruik in arme omgevingen.

• Snel en eenvoudig te doen – 10 minuten tot twee uur en weinig tot geen extra uitrusting nodig.
• Zijn gemaakt om te worden gebruikt met een persoon of een beperkt aantal monsters, waardoor ze goedkoper zijn dan ELISA’s in niet-verwerkte labs.
• Mogelijkheid om kamertemperatuur gedurende langere tijd op te slaan.
• Resultaten op dezelfde dag geven tijdige therapie-interventies.

Principe van SARS-COV2 Cassette Sneltest?

De 2019-nCoV IgG / IgM-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) is een kwalitatieve membraangebaseerde immunoassay voor de detectie van IgG- en IgM-antilichamen tegen 2019-nCoV in volbloed, plasma of serummonster. Deze test bevat twee componenten, een IgG-element en een IgM-component. Vanaf het IgG-deel wordt anti-humaan IgG gecoat in het IgG-testlijngebied. Tijdens de test reageert het specimen met 2019-nCoV-antigeen-gecoate deeltjes in de testcassette. Het mengsel migreert vervolgens chromatografisch naar het membraan door capillaire werking en reageert met het anti-humaan IgG in het IgG-testlijngebied, als het monster IgG-antilichamen tegen 2019-nCoV bevat. Hierdoor zal een gekleurde lijn in het IgG-testlijngebied verschijnen. Op dezelfde manier wordt anti-humaan IgM bekleed in het IgM-testlijngebied en wanneer het monster IgM-antilichamen tegen 2019-nCoV bevat, reageert het conjugaat-specimen-complex met anti-menselijk IgM. Als resultaat verschijnt een gekleurde lijn in het gebied van de IgM-testlijn. Als het monster daarom 2019-nCoV IgG-antilichamen bevat, verschijnt er een gekleurde lijn op het IgG-testlijngebied. Als het monster 2019-nCoV IgM-antilichamen bevat, verschijnt er een gekleurde lijn in het IgM-testlijngebied. Als het monster geen 2019-nCoV-antilichamen bevat, zal er in beide gebieden van de testlijn geen gekleurde lijn verschijnen, wat wijst op een negatief resultaat.

Hoe voer ik een snelle test uit voor SARS-COV2?

Let op: snelle tests voor infectieziekten mogen alleen worden uitgevoerd in een diagnostisch laboratorium door geautoriseerde persoonlijke, beschermende kleding.
Laat de test, het monster, de buffer of de controles op kamertemperatuur komen (15-30 ° C) voordat u gaat testen.

 1. Haal de testcassette uit de foliezak en gebruik deze binnen een uur. De beste resultaten zullen zijn
  Verkregen als de test onmiddellijk wordt uitgevoerd na het openen van het foliezakje.
 2. Leg de tape op een schoon en vlak oppervlak.
  Voor serum- of plasmamonsters:
  Тo een druppelaar gebruiken: Houd de druppelaar verticaal, teken op het monster tot aan de vullijn
  (ongeveer 10 uL) en verplaats het preparaat vervolgens naar het preparaat (S) en voeg vervolgens twee druppels toe
  Buffer (ongeveer 80 uL) en start de timer.
  Buffer (ongeveer 80 uL) en start de timer
  • Om een ​​druppelaar te gebruiken: houd de druppelaar verticaal, teken het preparaat ongeveer 1 cm over de vulling
  Lijn en verplaats 1 volledige druppel (ongeveer 20 μL) van het monster naar de monsteropening (S). Voeg vervolgens twee toe
  Bufferdruppels (ongeveer 80 uL) en start de timer.
  • Om een ​​pipet te gebruiken: Om 20 µl volbloed over te brengen naar de monsterput (S), voegt u er twee toe
  Bufferdruppels (ongeveer 80 uL) en start de timer
  • Om een ​​druppelaar te gebruiken: houd de druppelaar verticaal, teken het preparaat ongeveer 1 cm boven de vulling
  Bekleed en breng 1 volledige val (ongeveer 20 μL) van het monster over in de monsteropening (S). Voeg vervolgens 2 toe
  Bufferdruppels (ongeveer 80 uL) en start vervolgens de timer.
  • Om een ​​capillaire buis te gebruiken: vul de capillaire buis en breng ongeveer 20 ul over
  Vingerprik volbloed stroomt naar de monsterput (S) van de testtape, voeg dan twee druppels buffer toe (ongeveer 80 uL) en start de timer. Zie onderstaande afbeelding.
 3. Wacht op de gekleurde lijn (en) om te kijken. Lees resultaten in 10 minuten. Interpreteer het resultaat niet
  Na 20 minuten.
  Let op: Het wordt aanbevolen om de buffer niet te gebruiken, afgelopen 6 maanden na opening van de injectieflacon.

Hoe de resultaten interpreteren?

IgG POSITIEF: * Er verschijnen twee gekleurde lijnen. Er moet altijd een gekleurde lijn in de controller verschijnen
Lijngebied (C) en een andere lijn moeten zich in het IgG-lijngebied bevinden.
IgM POSITIEF: * Er verschijnen twee gekleurde lijnen. Lijngebied (C) en een andere lijn moeten in het IgM-lijngebied liggen.
IgG en IgM POSITIEF: * Er verschijnen drie gekleurde lijnen. Er moet één gekleurde lijn verschijnen in het regelgebied van de controller (C) en 2 testlijnen moeten het IgG-lijngebied en het IgM-lijngebied behouden.

OPMERKING: De intensiteit van deze kleur in de testlijngebieden kan fluctueren, afhankelijk van de concentratie van 2019-nCoV-antilichamen in het monster. Daarom moet elke kleurtint in het testlijngebied als gunstig worden beschouwd.
NEGATIEF: er verschijnt een gekleurde lijn in het controlelijngebied (C). Er verschijnt geen lijn in de IgG-regio en de IgM-regio.
ONGELDIG: controlelijn verschijnt niet. Onvoldoende monstervolume of onjuiste proceduretechnieken Herzie de procedure en herhaal de test een nieuwe evaluatie. Als het probleem aanhoudt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de testkit en neem contact op met uw lokale distributeur. Interne procedurele controles zijn opgenomen in de test. Een gekleurde lijn die verschijnt bij de controleregio interne procedurele controle. Het bevestigt voldoende monstervolume en correcte proceduretechniek. Bij deze kit worden geen controlenormen geleverd. Desalniettemin wordt aanbevolen om positieve en negatieve controles te testen als een PCR-laboratoriumpraktijk om de test te bevestigen. Proces om de juiste testprestaties te bevestigen.

Wat zijn de beperkingen van Simple Cassette Test?

 1. De 2019-nCoV IgG / IgM-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) is uitsluitend bestemd voor in vitro diagnostisch gebruik. Deze evaluatie moet worden gebruikt voor de detectie van IgG- en IgM-antilichamen tegen 2019-NCoV in volbloed-, serum- of plasmamonsters. Noch de kwantitatieve waarde, noch de snelheid van deze kwalitatieve evaluatie.
 2. De 2019-nCoV IgG / IgM-sneltestcassette (volledig bloed / serum / plasma) geeft alleen

Het bestaan ​​van IgG- en IgM-antilichamen tegen 2019-nCoV uit het monster en mag niet worden gebruikt
als enige criteria voor de identificatie van 2019-nCoV-infecties.

 1. Zoals bij alle diagnostische tests, moeten alle resultaten worden overwogen samen met andere klinische informatie waarover de arts beschikt.
 2. Als het testresultaat negatief is en de klinische symptomen aanhouden, vervolgonderzoek met behulp van
  Andere klinische methoden worden voorgesteld. Een negatief resultaat op elk moment sluit de
  mogelijkheid van 2019-nCoV-ziekte.
 3. Het hematocrietgehalte van het hele bloed kan het resultaat van de test beïnvloeden.
  Tussen 25% en 65% om nauwkeurige resultaten te krijgen.
 4. De test zal onder de volgende omstandigheden negatieve gevolgen aan het licht brengen: De titer van de roman
  Coronavirus-antilichamen in het monster zijn lager dan de minimale detectielimiet van deze test, of
  Het nieuwe coronavirus-antilichaam is niet verschenen ten tijde van het verzamelen van monsters.