Hoe verschil testen tussen Griep en Cov2?

Contents

Tauns Capillia Flu 20 testen 95 Euro

Influenza-uitstrijkjes
Influenza-uitstrijkjes

ImunoAce RSV 20 tests / doos 95 euro

Hoe griepdetectie werkt
Griepdetecties

20 grieptesten in een kit voor direct gebruik op de testlocatie

Product

 1. ImunoAce Flu-brochure (PDF: 980KB)
 2. ImunoAce Flu-bijsluiter (PDF: 213KB)
 3. ImunoAce Flu Q&A (PDF: 66 KB)
 4. ImunoAce-grieptestprocedures (PDF: 322KB)
 5. ImunoAce-griep
Neusgriep
Tauns Capillia

ImunoAce-griep

Wattenstaafje

Producteigenschappen

 1. ■ Drastische verbetering van de gevoeligheid bij lage concentraties.
 2. (De minimale detectielimieten: Flu A 7,5 × 103 TCID50 / test, FluB 7,5 × 104 TCID50 / test)
 3. ■ Nieuwe technologie vermindert niet-specifieke reacties.
 4. ■ Snelle bepaling.
 5. (Kan na drie minuten worden bepaald of er lijnen op de testplaat verschijnen.)
 6. ■ Eenvoudig te gebruiken extractieflacon.
Griep cassette
Griep

Test procedure

 

■ Testprocedure

1. Druppel een monster van 80 ~ 120 μL in het monsterplaatsingsgebied van de testplaat.

2. Observeer het leesgebied van de testplaat na 3 ~ 8 minuten en interpreteer het resultaat als volgt.

■ Interpretatie

A-positief, als een zwarte lijn wordt waargenomen in de leesgebieden van [A] en [C]

B-positief, als een zwarte lijn wordt waargenomen in de leesgebieden van [B] en [C]

Negatief, als er geen zwarte lijn wordt waargenomen in het leesgebied [A] en [B] maar de kleur wel in het leesgebied [C]

prnciple
principe van rookgasdetectie

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Behandeling

1) Reagentia bevatten natriumazide, dat schadelijk is bij inademing, inslikken of contact met de huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk gedurende 15 minuten met veel water spoelen. Raadpleeg eventueel een arts.
2) Na aanraking met huid of doek onmiddellijk wassen met zeep of veel water.
2. Verzameling, bereiding en opslag
1) ImunoAce Flu reageert op influenza type A en type B. Het zal niet reageren op influenza type C-virus.
2) ImunoAce Flu is de snelle testkit die Influenza Type A en Type B virusantigeen detecteert. Een definitieve diagnose moet worden gemaakt door artsen in combinatie met de klinische toestand en andere testresultaten, zoals een isolatiecultuur.
3) Volg de testprocedure die staat beschreven in de bijsluiter.
4) Bewaar de kit bij kamertemperatuur of gekoeld (2-30 ℃). Vermijd direct zonlicht.
5) Laat het testapparaat verzegeld in de foliezak tot vlak voor gebruik.
6) Raak het testoppervlak niet aan en stel het niet bloot aan schuren.
7) Afzetting in het extractiereagens heeft geen invloed op het testresultaat.
8) Gebruik geen reagentia na de vervaldatum.
9) De bijgevoegde swabs zijn geschikt voor nasale bemonstering. Gebruik een faryngeaal steriel rayon-wattenstaafje (optie) voor het nemen van farynxmonsters.
10) Gebruik het wattenstaafje niet als het gebroken, verbogen of bevlekt is.
11) Vermijd de volgende toepassingen, omdat hierdoor de kans bestaat dat de stick breekt.
– het gebruik met overmatige kracht, sterk duwen of te veel draaien, belast de stick, vooral op het dunne gedeelte van de stick.
– het gebruik met een opzettelijke transformatie (het buigt, buigt en vouwt terug) naar de stok.
12) Laat het inbrengen niet met kracht werken als de inbrengafstand duidelijk korter is dan normaal op de locatie.
In het bijzonder is er een mogelijkheid dat de weerstand aan de stick wordt opgelegd wanneer het monster wordt afgenomen bij de zuigeling en de patiënt met een nauwe neusholte. Wrijf in dat geval niet hard om de stick kracht bij te zetten. Draai de stick bovendien niet met geweld.
13) Eventuele slijmmassa op de punt van het wattenstaafje moet voorzichtig worden verwijderd met een gaasje. Veeg de punt niet te hard af.
Mucosale epidermale cellen moeten op de punt blijven om te testen.

griep detecteren

3. Verwijdering
1) Omdat testplaten, steriele wattenstaafjes, extractieflacons, gefilterde spuitmonden, druppelbuisjes, gefilterde tips, resterende monsters enz. Infecties kunnen veroorzaken, moeten ze worden geautoclaveerd (121 ℃, 20 min) of gedrenkt in 0,1% hypochloriet gedurende meer dan een uur. Wanneer reagentia, resterende reagentia of hun accessoires worden weggegooid, moeten deze worden behandeld in overeenstemming met de wet- en regelgeving betreffende de verwijdering van medisch afval en de beheersing van waterverontreiniging.
2) In het monsterextract zit 0,09% natriumazide als conserveermiddel. Als een oplossing die natrium bevat, gedurende een lange periode blijft worden weggegooid, kan explosief metallisch azide worden geproduceerd als een afvoer van metaal is gemaakt. Daarom moet het worden weggegooid met een grote hoeveelheid water.

nasale test influneza
nasaal

Referentie data

■ Correlatie
Influenza A-virus

Influenza-procedure
Influenza-procedure

Nasale awab Virale isolatie kweekwerkwijze
Positief Negatief Totaal
ImunoAce Flu Positieve 100 9 (* 1) 109
Negatief 6 187 193
Totaal 106 196 302
Positief concordantie: 94,3%
Negatief concordantie: 95,4%
Totaal concordantie: 95,0%
(* 1) Acht van deze monsters zijn positief en één negatief wanneer ze worden getest met de RT-PCR-methode.
Influenza B-virus

Influenza testen
Influenza testen

Nasale awab Virale isolatie kweekmethode
Positief Negatief Totaal
ImunoAce Flu Positief 69 3 (* 2) 72
Negatief 0 230 230
Totaal 69 233 302
Positieve concordantie: 100%
Negatief concordantie: 98,7%
Totaal concordantie: 99,0%
(* 2) Een van deze monsters is positief en twee zijn negatief wanneer ze worden getest met de RT-PCR-methode.

Influenza Protocol
Influenza Protocol

Productoverzicht influenza-detectie

■ Meetprincipe Immunochromatografie
■ Geldigheid 18 maanden
■ Opslag bewaren bij 2-30 ℃
■ Detectietijd 3 ~ 8 minuten

Influenza-teststrips
Influenza-teststrips

Capillia Flu-detectie vragen en antwoorden

V1.
De positieve lijn verdween 8 minuten later. Hoe moeten we het resultaat evalueren?
A1.
Wanneer een monster op het monsterplaatsingsgebied van de testplaat wordt geplaatst,
lost het colloïdale platina-goud gelabelde Influenza virale antilichaam (hierna “gelabeld antilichaam” genoemd) op en migreert door het ontwikkelingsgebied door capillaire werking. Het gelabelde antilichaam
klontert marginaal samen als gevolg van van het monster afkomstige componenten en kan langzamer over het testlijngebied bewegen. De lijn
verdween omdat alle gelabelde antilichamen door het gebied gingen. Als de zwarte lijn na 8 minuten verdwenen was, was het testresultaat
negatief. Evalueer a.u.b. na 8 minuten, vooral voor een zwak positieve reactie.

Influenza-testen vergelijken
Influenza-testen vergelijken

Q2.
Een ImunoAce-grieponderzoek bij een patiënt met koorts en symptomen van influenza bleek negatief. Welke reden is mogelijk?
A2.
ImunoAce Flu is een reagens dat snel virale influenza A-antigenen en influenza B-virale antigenen detecteert. Wanneer ImunoAce Flu wordt toegepast op
influenza A-virale antigenen, is de minimale detectiegevoeligheid 7,5 x 103 TCID50 / test, terwijl deze 7,5 x 104
TCID50 / test is bij toepassing op
influenza B-virale antigenen. De totale hoeveelheid van de virale influenza-antigenen in de onderzochte monsters van een patiënt is echter kleiner
dan de minimale detectiegevoeligheid en de aflezing zal negatief zijn. Daarom is de lezing dat het specimen negatief is niet
betekent noodzakelijkerwijs “niet-geïnfecteerd” door griepvirus. Ten slotte moet de verantwoordelijke arts een diagnose stellen, rekening houdend met andere testresultaten,
waaronder klinische indicaties, geïsoleerde incubaties van het virus, enz.

gegevensblad msds
gegevensblad msds

Q3.
Het duurde langer dan normaal voordat het testmateriaal zich ontwikkelde vanaf de plaatsingstijd. De controlelijn was ook minder duidelijk dan normaal. Wat
zou de oorzaak kunnen zijn?
A3.
Een van de redenen kan zijn dat er onvoldoende testmateriaal is. Voeg nog een druppel van het specimen-extract toe. Als u de extractieflacon schuin houdt,
kan er minder vloeistof vallen. Houd de extractieflacon horizontaal en voeg, terwijl u het middelste deel van de flacon voorzichtig vasthoudt, drie druppels van
het specimen-extract toe aan het monsterplaatsingsgebied. Bovendien kan de testontwikkeling worden vertraagd als de testplaat verslechtert vanwege
geabsorbeerd vocht. Dit kan worden voorkomen door de test uit te voeren direct nadat de testplaat is ontzegeld. Als een andere testplaten
dezelfde resultaten opleveren, neem dan contact met ons op.
V4.
Zowel lijnen [A] als [B] verschenen in het leesgebied op de testplaat. Wat is de waarschijnlijke reden?
A4.
Klinisch geval waarbij het onderzochte exemplaar is geïnfecteerd door zowel A- als B-influenza, suggereert dat het een dubbel positief is. Het
onderzochte exemplaar moet als A- en B-positief worden beschouwd. De onduidelijkheid van beide lijnen duidt echter op een niet-specifieke reactie die wordt
veroorzaakt door het afgeleide ingrediënt van het monster.
V5.
Heeft u gegevens voor de data van ziekten en “positieve” percentages bij gebruik van de ImunoAce Flu-kits?
A5.
De volgende zes faciliteiten kunnen evaluaties geven.
Takasaki Pediatrics Hospital, Shindo Pediatrics Hospital, Yamashita Pediatrics Hospital, Yokoyama Pediatrics Hospital, Shibao Clinic en
Iwaya Pediatrics Clinic.

Influenza testbox
Influenza testbox

 

ImunoAce grieptestprocedure

Methoden voor het verzamelen van monsters

Bemonstering door faryngeaal uitstrijkje, neusuitstrijkje of neusaspiraat Afgifte van monsters

 • Gebruik een apart verkochte
 • faryngeaal steriel wattenstaafje
 • voor farynx-bemonstering.
 • Verzamel een exemplaar met de
 • wattenstaafje bijgesloten in de kit.
 • Week het wattenstaafje na het afzuigen
 • en verzamel het exemplaar.
 • Monstervoorbereiding
 • Scheur de bovenste afdichting eraf
 • de extractieflacon met
 • de bijgevoegde opener.
 • Week het opgevangen wattenstaafje
 • het preparaat goed roeren en
 • knijp de vloeistof uit de
 • wattenstaafje.
 •  
  Influenza-teststrip
  Influenza-teststrip

Bevestig het filtermondstuk stevig
aan de bovenkant van de
extractieflacon.

Het resultaat aflezen
3 ~ 8 minuten. 8 min.
Houd het midden van
de extractieflacon
met de vingers vast en
laat drie druppels
van het monster los .

Lieven Gevaert

Influenzadetectie
Influenzadetectie

A-positief B-positief negatief

* Zie productbijsluiter bij gebruik van transportmedium
of fysiologische zoutoplossing.
*
Deze kit bevat geen aspirators en steriele faryngeale wattenstaafjes .

influenza MSDS
influenza MSDS