Cellijnen voor COVID-19-onderzoek

Onlangs werd een nieuw coronavirus SARS-CoV-2 ontdekt. Menselijke infectie door SARS-CoV-2 (COVID-19) verspreidt zich snel over de hele wereld. Het begrip van de SARS-CoV-2-infectie en behandelingsopties is dringend nodig. Cells Online biedt cellijnen voor COVID-19-onderzoek en helpt bij het begrijpen en bestrijden van de ziekte COVID-19. De volgende cellijnen en pseudovirus voor het COVID-19-gerelateerde onderzoek zijn beschikbaar of komen zeer binnenkort.

Lieven Gevaert, Bio-ingenieur, RUG

Cellijnen voor COVID-19-onderzoek

Stabiele cellijnen die SARS-CoV-2 tot overexpressie brengen en gerelateerde eiwitten binden

HEK293 Cellijn stabiel die ACE uitdrukt
HEK293 Cellijn stabiel met ACE2
HEK293 Cellijn stabiel met groene fluorescerende ACE2
A549 cellijn stabiel uitdrukken ACE2
HEK293 Cellijn stabiel die TMPRSS2 uitdrukt
HEK293 Cellijn stabiel met ACE2 en TMPRSS2
HEK293T Cellijn stabiel die SARS-CoV-1-piek uitdrukt
HEK293T Cellijn stabiel die SARS-CoV-2-piek uitdrukt
HEK293 Cellijn stabiel die SARS-CoV-2 Spike Protein tot expressie brengt (D614G-mutant)
HEK293 Cellijn stabiel die SARS-CoV-2 Spike Protein tot expressie brengt (V367F-mutant)
HEK293 Cellijn stabiel die SARS-CoV-2 Spike Protein tot expressie brengt (V483A-mutant)
HEK293-cellijn die stabiel SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwit tot expressie brengt
Pseudovirions

SARS-CoV-1 Spike Pseudovirions
SARS-CoV-2 Spike Pseudovirions
Stabiele cellijnen die COVID-19-gerelateerde cytokinen overmatig tot expressie brengen

CHO-K1 Cell Line die IL-6-receptor overmatig tot expressie brengt
CHO-K1-cellijn die IL-6-receptor en luciferase tot overexpressie brengt
CHO-K1 Cell Line die membraangebonden TNF-alfa tot overexpressie brengt
CHO-K1-cellijn die IL-12B en luciferase tot overexpressie brengt
Onsterfelijk gemaakte menselijke primaire longcellen

Onsterfelijk gemaakte menselijke alveolaire epitheliale cellijn
Onsterfelijk gemaakte menselijke pulmonale fibroblastcellijn
Onsterfelijk gemaakte menselijke pulmonale microvasculaire endotheliale cellijn
Menselijke primaire longcellen

 1. Menselijke pulmonale fibroblasten – prenataal
 2. Menselijke longfibroblasten – volwassen
 3. Menselijke pulmonale microvasculaire endotheelcellen
 4. Endotheelcellen van de menselijke longslagader
 5. Menselijke longslagader gladde spiercellen
 6. Menselijke longslagader fibroblasten
 7. Menselijke longalveolaire epitheliale cellen
 8. Menselijke bronchiale epitheliale cellen
 9. Menselijke tracheale fibroblasten
 10. Menselijke tracheale epitheliale cellen
 11. Menselijke tracheale gladde spiercellen
 12. Epitheliale cellen van de menselijke kleine luchtwegen
 13. Menselijke bronchiale gladde spiercellen
 14. Menselijke bronchiale fibroblasten
 15. Menselijke pulmonale mesenchymale stamcellen