Cell Cultuur Media van Gentaur

Contents

Culture Media Kit-producten

Kits voor voedingsbodems

 1. Chondrogeen differentiatiemedium van mesenchymale stamcellen Chondrogene differentiatieoplossing van mesenchymale stamcellen voor het kweken van normale menselijke cellen in een CO2-incubator. Prijs: 525,00 euro
 2. Preadipocyte differentiatie-oplossing voor het kweken van normale menselijke cellen in een CO2-incubator. Prijs: 240,00 euro
 3. Oplossing voor osteogene differentiatie van mesenchymale stamcellen voor het kweken van normale menselijke cellen in een CO2-incubator. Prijs: 605,00 euro
 4. Mesenchymale Stamcel Adipogene Differentiatie Medium Oplossing voor adipogene mesenchymale stamceldifferentiatie voor het kweken van normale menselijke cellen in een CO2-incubator. Prijs: 620,00 Euro
 5. Small Airway Epithelial Cell Medium Small Airway Epithelial Cell Solution voor normale kweek van menselijke cellen in een CO2-incubator. Prijs: 240,00 euro
 6. Urotheelcelmedium – serumvrij Urotheelcelmedium – serumvrij protocol. Prijs: 240,00 euro
 7. Oraal keratinocytmedium – zonder serum Oraal keratinocytmedium – protocol zonder serum. Prijs: 240,00 euro
 8. Neural Medium Kit – Serumvrij Neural Medium Kit – Serumvrij protocol. Prijs: 240,00 euro
 9. Fibroblast Cellutions Medium – PLUS Fibroblast Cellutions Medium – SDS op aanvraag. PRIJS: 220,00 EURO
 10. Nucleus Pulposus Cell Media Kit Nucleus Pulposus Cell Medium Kit voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 11. Adipocyte medium kit Adipocyte medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 12. Skeletspiersatellietcelmedium Skeletspiersatellietcelmedium voor normale kweek van menselijke cellen in een CO2-incubator. Prijs: 240,00 euro
 13. Ovarian Epithelial Cell Medium Kit Ovarium epitheelcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 14. Corneal Epithelial Cell Medium Kit Cornea-epitheelcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 15. Prostaat Epithelial Cell Medium Kit Prostaatepitheelcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 16. Trophoblast Medium Kit Trophoblast Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 17. Synoviocyte Medium Kit Synoviocyte Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 220,00 euro
 18. Stellate Cell Media Kit Stellate Cell Media voor normale menselijke celkweek. Prijs: 190,00 euro
 19. Smooth Muscle Cell Medium Kit Gladde spiercelmedium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: 190,00 euro
 20. Skeletal Muscle Cell Medium Kit Skeletspiercel betekent een normale menselijke celcultuur. Prijs: 190,00 euro
 21. Schwann Cell Medium Kit Schwann-celmedium voor normale kweek van menselijke cellen. Prijs: 220,00 euro
 22. Pre-adipocyte medium kit Pre-adipocyte medium voor normale kweek van menselijke cellen. Prijs: 240,00 euro
 23. Pericyte medium kit Pericyte medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 190,00 euro
 24. Osteoblast Medium Kit Osteoblast medium voor de normale kweek van menselijke cellen. Prijs: 200,00 euro
 25. Microglia Medium Kit Microglia Medium voor normale kweek van menselijke cellen. Prijs: 225,00 euro
 26. Mesenchymale stamcelmediumkit Mesenchymale stamcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 190,00 euro
 27. Mesangial Cell Medium Kit Prijs: 190,00 euro
 28. Meningeale celmediumkit Meningeale celmedia voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 29. Melanocyte Medium-2 Melanocyte Medium-2 MSDS op aanvraag. Prijs: 240,00 euro
 30. Melanocytisch medium kit Melanocytisch medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 31. Hepatocyte medium kit Hepatocyte medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 32. Fibroblast Medium Kit Fibroblast medium voor normale kweek van menselijke cellen. Prijs: 190,00 euro
 33. Epithelial Cell Medium Kit Epithelial Cell Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 220,00 euro
 34. Endotheelcelmediumkit Endotheelcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 220,00 euro
 35. Cardiac Myocyte Medium Kit Cardiac Myocyte medium voor normale kweek van menselijke cellen. Prijs: 240,00 euro
 36. Alveolair epitheelcelmedium Kit Alveolair epitheelcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: 240,00 euro
 37. Astrocyte Medium Kit Astrocyte medium voor normale kweek van menselijke cellen. Prijs: 190,0 euro

Producten voor kweekmediumsets

Kits voor kweekmedium

 1. Mesenchymale stamcel chondrogene differentiatie medium Mesenchymale stamcel chondrogene differentiatie oplossing voor normale menselijke celcultuur in CO2-incubator. Prijs: Euro 525,00
 2. Preadipocyt differentiatie medium Preeadipocyte differentiatie oplossing voor normale menselijke celkweek in CO2 incubator. Prijs: Euro 240,00
 3. Mesenchymale stamcel osteogene differentiatie medium Mesenchymale stamcel osteogene differentiatie oplossing voor normale menselijke celkweek in CO2-incubator. Prijs: Euro 605,00
 4. Mesenchymale stamcel adipogene differentiatie medium Mesenchymale stamcel adipogene differentiatie oplossing voor normale menselijke celkweek in CO2-incubator. Prijs: Euro 620,00
 5. Small Airway Epithelial Cell Medium Small Airway Epithelial Cell Solution voor normale menselijke celkweek in CO2-incubator. Prijs: Euro 240,00
 6. Urothelial Cell Medium – serumvrij Urothelial Cell Medium – serumvrij protocol. Prijs: Euro 240,00
 7. Oral Keratinocyte Medium – serumvrij Oral Keratinocyte Medium – serumvrij protocol. Prijs: Euro 240,00
 8. Neuronal Medium Kit – serumvrij Neuronal Medium Kit – serumvrij protocol. Prijs: Euro 240,00
 9. Fibroblast Cellutions Medium – PLUSFibroblast Cellutions Medium – MSDS ON DEMAND. PRIJS: EURO 220,00
 10. Nucleus Pulposus Cell Medium Kit Nucleus Pulposus Cell Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 11. Adipocyte Medium Kit Adipocyte Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 12. Skeletspier Satellietcelmedium Skeletspier Satellietceloplossing voor normale menselijke celkweek in CO2-incubator. Prijs: Euro 240,00
 13. Ovarium epitheelcel medium kit Ovarium epitheel cel medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 14. Corneaal Epithelial Cell Medium Kit Corneaal Epithelial Cell Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 15. Prostaatepitheelcelmedium Kit Prostaatepitheelcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 16. Trophoblast Medium Kit Trophoblast Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 17. Synoviocyte Medium Kit Synoviocyte Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 220,00
 18. Stellate Cell Medium Kit Stellate Cell Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 190,00
 19. Smooth Muscle Cell Medium KitSmooth Muscle Cell Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 190,00
 20. Skeletal Muscle Cell Medium KitSkeletal Muscle Cell Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 190,00
 21. Schwann Cell Medium KitSchwann Cell Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 220,00
 22. Preadipocyte Medium KitPreadipocyte Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 240,00
 23. Pericyte Medium Kit Pericyte Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 190,00
 24. Osteoblast medium kit Osteoblast medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 200,00
 25. Microglia Medium Kit Microglia Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 225,00
 26. Mesenchymale stamcelmediumset Mesenchymale stamcelmedium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 190,00
 27. Mesangiale celmediumkit Mesangiale celmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 190,00
 28. Meningeale celmediumkit Meningeale celmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 29. Melanocyte Medium-2 Melanocyte Medium-2 MSDS op aanvraag. Prijs: Euro 240,00
 30. Melanocyte Medium Kit Melanocyte Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 240,00
 31. Hepatocyte Medium Kit Hepatocyte Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 32. Fibroblast Medium Kit Fibroblast Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 190,00
 33. Epithelial Cell Medium Kit Epithelial Cell Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 220,00
 34. Endothelial Cell Medium Kit Endotheelcelmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 220,00
 35. Cardiac Myocyte Medium Kit Cardiac Myocyte Medium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 36. Alveolaire epitheliale celmediumkit Alveolaire epitheliale celmedium voor normale menselijke celkweek. Prijs: Euro 240,00
 37. Astrocyte Medium Kit Astrocyte Medium voor normale menselijke celcultuur. Prijs: Euro 190,0