syphills mixed titer panel

Syfilis Mixed Titer Performance Panel

Assays uitgevoerd met behulp van commerciële kits zoals aangegeven. De resultaten werden aangeleverd door de leverancier van het paneel. RPR, snelle plasmaherwinning; ATA, anti- Treponema-  antilichaam; S/Co, signaal tot afsnijverhouding; EIA, enzym-immunoassay; TPPA,  Treponema pallidum  deeltjesagglutinatietest; TPHA,  Treponema pallidum  hemagglutinatietest; Negatief, negatief; R, reactief; NR, niet-reactief. RPR-resultaten zijn eindpuntverdunningen. S/Co-verhoudingen ≥ 1,0 worden als reactief beschouwd. b  Waarden geven S/Co-verhoudingen aan die in dit onderzoek zijn verkregen, met behulp van de interne TRF-immunoassays met …

Syfilis Mixed Titer Performance Panel Read More »