gentaur.be

Antibodies in human serum or plasma specimen

BEOOGD GEBRUIK

SARS-CoV-2 S1RBD IgG ELISA-kit is een zeer gevoelige en specifieke enzymgebonden immunosorbentassay (ELISA) voor de detectie en kwalitatieve meting van IgG-klasse antilichamen tegen het spike-eiwit S1-receptor-bindende domein (S1RBD) van SARS-CoV- 2 virus in menselijk bloed.

Dit product is bedoeld voor de diagnose van coronavirusziekte 2019 (COVID-19). Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele personen.

OVERZICHT

In december 2019 is in Wuhan, China, een nieuw coronavirus geïdentificeerd, nu officieel genoemd als ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), dat de uitbraak veroorzaakte van een coronavirus-geassocieerde acute respiratoire aandoening, coronavirusziekte genaamd 19 ( COVID-19). Tekenen en symptomen van COVID-19 kunnen 2 tot 14 dagen na infectie optreden, waaronder koorts, hoesten, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn en vermoeidheid. In ernstige gevallen kan de infectie verder leiden tot longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS), nierfalen en overlijden.

 

gentaur.be
gentaur.be

Het spike-eiwit (S) is een envelopverankerd eiwit dat de herkenning en binding van SARS-CoV-2 aan gastheercellen medieert. S kan verder worden gesplitst door het protease van de gastheer in twee subeenheden genaamd S1 en S2. S1-polypeptide bevat een receptorbindend domein (S1RBD) dat cruciaal is voor de specifieke herkenning en interactie met de menselijke receptor ACE2, wat de eerste en de meest essentiële stap is voor de virusinfectie.

Assayprincipe

ImmunoDiagnostics SARS-CoV-2 S1RBD IgG ELISA-kit is een tweestaps incubatie-immunoassay-kit. Recombinant spike-eiwit S1-receptorbindend domein (S1RBD) van SARS-CoV-2 dat vooraf op de polystyreen microwell-strips is gecoat, kan specifiek anti-S1RBD-antilichamen in menselijk serum of plasmamonsters herkennen.

 • Na een incubatie van 1 uur worden anti-S1RBD-antilichamen opgevangen door geïmmobiliseerd S1RBD-eiwit terwijl de ongebonden componenten worden weggespoeld.
 • Daarna wordt een detectieoplossing die HRP-geconjugeerd anti-humaan IgG bevat toegevoegd voor nog een incubatie van 1 uur, waarbij HRP-geconjugeerd anti-humaan IgG bindt aan de IgG-klasse antilichamen die eerder aan het S1RBD-eiwit op de plaat waren gebonden.
 • Na het verwijderen van niet-specifieke bindingen wordt een HRP-substraatoplossing toegevoegd die 3,3 ′, 5,5 ′ -tetramethylbenzidine (TMB) bevat, wat resulteert in de vorming van een blauwe kleur.
 • 2 ZO 4, het transformeren van de blauwe kleur naar gele signalen, die wordt gekwantificeerd door een absorptie-microtiterplaatlezer bij 450 nm. De kleurintensiteit is evenredig met de hoeveelheid anti-S1RBP-antilichamen die in de putjes zijn gevangen.

MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN

 

 

 

 

EEN

 

 

SARS-CoV-2 S1RBD gecoat

ELISA plaat

12 strips van 8 wells (96 wells in totaal) in een witte striphouder en verzegeld in een foliezakje met droogmiddel.                      Elk goed                bevat recombinant S1RBD van SARS-CoV-2. De microwell-strips kunnen afzonderlijk worden gebruikt. Plaats ongebruikte putten of

strips samen met het droogmiddel in de meegeleverde plastic afsluitbare opbergtas en keer terug naar 2-8 ° C. Eenmaal geopend, stabiel gedurende 4 weken bij 2-8 ° C.

 

gentaur.be
gentaur.be

 

B 5x assaybuffer 1 x 20 ml
C 10x wasbuffer 1 x 40 ml
 

D

100x detectie-antilichaam

Oplossing

1 x 0,12 ml
E Substraat oplossing 1 x 12 ml
F Stop oplossing 1 x 12 ml
G Negatieve controle 1 x 0,2 ml
H Afsnijcontrole 1 injectieflacon
ik Positieve controle 1 injectieflacon

 

MATERIALEN VEREIST, MAAR NIET MEEGELEVERD

 • Pipetten en
 • 96-wells plaat of handmatige
 • Buffer- en reagensreservoirs.
 • Papieren handdoeken of absorberend
 • Een microplaatlezer die het absorptievermogen bij 450 nm kan
 • Gedestilleerd water of gedeïoniseerd water.
 • Een horizontale schudmachine met microtiterplaat die in staat is tot 600 tpm (optioneel).

OPSLAG EN BEREIDING VAN TESTSTALEN

 • Er wordt gesuggereerd dat testmonsters onmiddellijk na scheiding van serum of plasma worden geanalyseerd of bij voorkeur bevroren worden bewaard (-20 0 C of lager) in Meerdere cycli van invriezen en ontdooien moeten worden vermeden. Dubbele test wordt aanbevolen.
 • Serum- of plasmamonsters met EDTA, natriumcitraat of heparine kunnen worden getest. Sterk lipemische, icterische of hemolytische monsters worden niet Monsters met zichtbare microbiële besmetting mogen niet worden gebruikt.
 • Indien nodig, vortex-testserum of plasmamonsters bij kamertemperatuur om homogeniteit te garanderen. Centrifugeer vervolgens monsters bij 000 tot 15.000 tpm gedurende 5 minuten voorafgaand aan de assay om deeltjes te verwijderen. Sla deze centrifugatiestap niet over als de monsters troebel zijn en deeltjes bevatten.

 

OPSLAG EN STABILITEIT

 • De kit is alleen stabiel tot de vervaldatum indien bewaard bij 2-8 ° C in verzegelde De vervaldatum is de laatste dag van de maand die staat vermeld op het foliezakje en de kitcontainer.
 • De kit moet bij ontvangst bij 2-8 ° C worden bewaard en alle reagentia moeten vóór gebruik op kamertemperatuur worden Verwijder alle ongebruikte stroken met antigeencoating van de microtiterplaat, doe ze terug in het foliezakje en sluit opnieuw af. Eenmaal geopend kunnen de strips maximaal een maand bij 2-8 ° C worden bewaard. Bescherm de reagentia tijdens opslag tegen verontreiniging met micro-organismen of chemicaliën om maximale prestaties te garanderen.
 • Bewaar de cut-off en positieve controle bij 4 ° C, tot 3

 

gentaur.be
gentaur.be

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEID

 • De ELISA-tests zijn tijd- en Om onjuiste resultaten te voorkomen, volgt u strikt de stappen van de testprocedure en wijzigt u deze niet.
 • Wissel geen reagentia uit verschillende partijen uit en gebruik geen reagentia uit andere in de handel verkrijgbare De componenten van de kit zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd voor een optimale uitvoering van de tests.
 • Zorg ervoor dat alle reagentia binnen de geldigheidsduur vallen die op de kitdoos en van dezelfde partij is Gebruik nooit reagentia na de vervaldatum vermeld op etiketten of dozen.
 • VOORZICHTIG – KRITISCHE STAP: Laat de reagentia en monsters vóór gebruik op kamertemperatuur (20-25 ° C) komen. Reagens voorzichtig schudden voor gebruik. Direct na gebruik terugbrengen bij 2-8 °
 • Gebruik alleen voldoende volume van het monster zoals aangegeven in de Als u dit niet doet, kan dit een lage gevoeligheid van de test veroorzaken.
 • Raak de buitenbodem van de putten niet aan; vingerafdrukken of krassen kunnen het lezen Zorg er bij het lezen van de resultaten voor dat de bodem van de plaat droog is en dat er geen luchtbellen in de putjes zijn.
 • Laat de microtiterplaatwells na de wasstap nooit Ga onmiddellijk door naar de volgende stap. Vermijd de vorming van luchtbellen bij het toevoegen van de reagentia.
 • Vermijd langdurige onderbrekingen van Zorg voor dezelfde arbeidsomstandigheden voor alle putten.
 • Kalibreer de pipet regelmatig om de nauwkeurigheid van de verstrekking van monsters / reagentia te Gebruik voor elk monster en reagentia verschillende pipetpunten voor verwijdering om kruisbesmetting te voorkomen.
 • Raak bij het toevoegen van monsters de bodem van de put niet aan met de

 

gentaur.be
gentaur.be

·        Bepaal bij het meten met een plaatlezer de absorptie bij 450 nm.

·        De enzymatische activiteit van het HRP-conjugaat kan worden beïnvloed door stof en reactieve chemicaliën en stoffen zoals natriumhypochloriet, zuren, logen, enz. Voer de test niet uit in aanwezigheid van deze stoffen.

 

 • Alle monsters van menselijke oorsprong moeten als potentieel besmettelijk worden Strikte naleving van GLP-regels (Good Laboratory Practice) kan de persoonlijke veiligheid garanderen.
 • Eet, drink, rook of breng nooit cosmetica aan in het assaylaboratorium. Pipetteer nooit oplossingen via de
 • Chemische stoffen mogen alleen worden gehanteerd en verwijderd in overeenstemming met de huidige GLP (Good Laboratory Practices) en de lokale of nationale
 • De pipetpunten, flacons, strips en monsterhouders moeten worden verzameld en geautoclaveerd gedurende minimaal 2 uur bij 121 ° C of gedurende 30 minuten worden behandeld met 10% natriumhypochloriet om te worden ontsmet voordat verdere verwijderingsstappen worden genomen. Oplossingen die natriumhypochloriet bevatten, mogen NOOIT worden geautoclaveerd. Material Safety Data Sheet (MSDS) beschikbaar op
 • Sommige reagentia kunnen als grondstof toxiciteit, irritatie, brandwonden of carcinogene effecten Contact met de huid en het slijmvlies moet worden vermeden, maar is niet beperkt tot de volgende reagentia: de stopoplossing, de substraatoplossing en de wasbuffer.
 • De Stop-oplossing 2M H 2 ZO 4 is een Gebruik het met gepaste zorg. Veeg gemorste vloeistoffen onmiddellijk op en was ze met water als ze in contact komen met de huid of ogen.
 • ProClinTM 300 0,1% gebruikt als conserveermiddel, kan huidgevoel veroorzaken. Veeg gemorste vloeistoffen onmiddellijk op of was ze met water als ze in contact komen met de huid of