ALLERGIE EN IMMUNOLOGIE eaaci

Allergie Pathogenese

Allergische schimmelsinusitis
Dermatitis kraal
Contactdermatitis, allergisch
Contactdermatitis, irriterend
Dermatitis, Nummular
Drugsuitbarstingen
Door geneesmiddelen veroorzaakte lichtgevoeligheid
Door geneesmiddelen veroorzaakte pigmentatie
Dyshidrotisch eczeem
Vaste drug-uitbarstingen
Overgevoeligheidsreacties, vertraagd
Overgevoeligheidsreacties, onmiddellijk
Id-reactie (autoeczematization)
Indoor Aeroallergenen
Latex allergie
Lichen Simplex Chronicus
Riehl Melanosis
Seabather’s uitbarsting
Giftigheid, schaaldieren
Vesiculair palmoplantair eczeem

Astma

Allergische en omgevingsastma
Astma, door inspanning geïnduceerd
Status Asthmaticus
Stembanden disfunctie

Aan complement gerelateerde afwijkingen

Vul tekortkomingen aan
Een tekort aan complementreceptoren
Complementgerelateerde aandoeningen
Erfelijk angio-oedeem

Immuundeficiënties

Addison-ziekte
Bronchitis
Bruton Agammaglobulinemie
Gemeenschappelijke variabele immunodeficiëntie
DiGeorge-syndroom
Eosinofilie
Granulocytopenie
Hemoglobinurie, paroxismale verkoudheid
Hypereosinofiel syndroom
Hypogammaglobulinemie
Immunoglobuline A-deficiëntie
Immunoglobuline D-deficiëntie
Immunoglobuline G-deficiëntie
Immunoglobuline M-deficiëntie
Binnenoor, auto-immuunziekte
Job Syndroom
Mastocytose, systemisch
Neutropenie
Orale manifestaties van auto-immuunziekten met blaarvorming
Polyglandulair auto-immuunsyndroom, type I
Polyglandulair auto-immuunsyndroom, type II
Polyglandulair auto-immuunsyndroom, type III
Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie
Splenomegalie
Wiskott-Aldrich-syndroom

Ernstige allergische ziekte

Anafylaxie
Conjunctivitis, allergisch
CSF rinorroe
Voedsel allergie
Pediatrische sinusitis, medische behandeling
Medicinale rhinitis
Rhinitis, allergisch

Andere

Choanal Atresia
Afstoting van hoornvliestransplantatie
Emfyseem
Reactieve artritis
Reumatoïde artritis

Transfusiereactie

Alloimmunisatie door transfusies

Urticaria en angio-oedeem

Angio-oedeem
Schnitzler-syndroom
Urticaria
Urticaria, acuut
Urticaria, cholinerge
Urticaria, chronisch
Urticaria, contactsyndroom
Urticaria, Dermographism
Urticaria, papulair
Urticaria, druk
Urticaria, Solar